Infrastructure

कृषी विज्ञान केंद्र
सांगवी(रेल्वे)
यवतमाळ-II

पोषण परसबाग

या केंद्रावर प्रायोगिक स्वरूपात पोषण परसबागेची निर्मिती करण्यात आली असून या बागेचा वापर प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षणासाठी केला जातो.


हायटेक नर्सरी प्रकल्प

या केंद्रावर प्रायोगिक स्वरूपात हायटेक नर्सरी प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली असून या प्रकल्पाचा वापर प्रात्यक्षिक, प्रशिक्षणासाठी व विविध प्रकारचे रोपे बनविण्यासाठी केला जातो .


शेततळे

या केंद्रावर सिंचनाकरिता शेततळ्याची निर्मिती करण्यात आली आहे व या शेततळ्यामधील पाण्याचा वापर प्रकल्पावरील विविध भागात सिंचना करिता केला जातो.


चारा पीक युनिट

या केंद्रावर शेतकऱ्यांना चार्याची विविध जातीचे थोम्बे उपलब्ध व्हावे व चारा टंचाईची समस्या दूर व्हावी या उद्देशाने कृषि विज्ञान केंद्र, सांगवी (रेल्वे ) ने चारा पिक प्रात्यक्षिक युनिट ची निर्मिती केली .